לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.

מבוא

 בגלישה ו/או שימוש באתר "gycollection.com" בכתובת www.GYcollection.com- – (להלן: "gycollection"  ו/או "ג'י. ווי. קולקשיין ו/או "האתר") המופעל ובבעלות חברת "פרוטאה ג'י. ויי" בע"מ ואלי דניאל, שכתובתו: בורסת היהלומים הישראלית, בניין מכבי קומה 9 חדרים 940-1, רחוב ז'בוטינסקי 3 רמת-גן, ישראל. (להלן :"החברה"), מביע הגולש ו/או המשתמש, המפרסם (בדרך כלשהי) או מי מטעמו (להלן: ה"משתמש") את הסכמתו לתנאי שימוש אלה, הוא מצהיר כי הוא קרא אותם והבין אותם במלואם. במידה והמשתמש אינו מבין ו/או אינו מסכים עם אחד התנאים, הוא אינו מורשה לעשות שימוש בשירות המוצע על ידי החברה והוא מתבקש להפסיק את השימוש באתר באופן מיידי.

"GYcollection" מציעה פלאטפורמה לעיצוב עצמי של תכשיטים שונים המורכבים בעיקר מזהב ויהלומים, תוך מתן אפשרות לגולש לבחור את כל מרכיבי התכשיט בעצמו ו/או לבנות תכשיט בעיצוב אישי. הגולש גם יכול לבחור מתוך מגוון עיצובים מוכנים המוצעים לו על ידי האתר.

כל השירותים המוצעים באתר, מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של המשתמש (לרבות כמתנה) ולא למטרות מסחריות ו/או סיטונאיות.

אחריות בית העסק

החברה עושה הכל כדי שהמוצרים יצאו תקינים ובאיכות הגבוה ביותר. התכשיטים  שלנו מיוצרים בסטנדרט גבוה העומד בתו התקן הרשמי של מכון התקנים.

התכשיטים שלנו מיוצרים מחומרים איכותיים בלבד כגון, יהלומים טבעיים, זהב "K14",  ", "18k פלטינה – הכל לפי בחירת הלקוחות. התכשיטים שלנו נבדקים באופן קבוע על מנת שיעמדו בכל הסטנדרטים המקובלים.


התחייבויות נוספות של המשתמשים

בשימוש ב "GYcollection", המשתמש ו/או הגולש מתחייב שהוא עושה בו שימוש בהתאם להוראות התקנון והדין. יש להימנע מפגיעה באתר, בחברה, בעליו, מנהליו, עובדיו במשתמשים אחרים לרבות בצדדים שלישיים.

בנוסף לאמור לעיל, שימוש ב "GYcollection" מהווה הסכמה –

שלא להעלות תכנים שאינם חוקיים או שיש בהם הפרה של דין כלשהו לרבות חומר משדל, מסייע, מעודד, מפר זכויות קניין רוחני.

שלא להעלות תוכן, לנהל או לשתף תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה לפרטיות בכל דרך שהיא לרבות שליחת דואר זבל במסגרת זאת.

שלא לאסוף נתונים על גולשים אחרים.

שלא להתחזות לאדם אחר.

שלא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע

שלא להעלות תכנים שיש בהם או משתמעים מהם פרטים העשויים לחשוף את זהותו של קטין או קטינה.

אינך רשאי להשתמש בעכבישים, רובוטים, טכניקות כריית נתונים או מכשירים אוטומטיים אחרים או תוכניות לקטלוג, הורדה או שכפול, לאחסן או להפיץ תוכן נגיש באתר

שלא להעתיק מ "GYcollection"  תכנים, לרבות תכני משתמשים ולא לעשות בתכנים המפורסמים כל שימוש שאינו למטרה רגילה.

שלא להציב את "GYcollection" בתוך מסגרת באתר אחר או אפליקציה אחרת (frame) או כחלק מאתר אחר או אפליקציה אחרת.

קניין רוחני

המשתמש/גולש מצהיר שידוע לו כי כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל הגלומות ב "GYcollection" , והשירות לרבות רעיון, קוד תוכנה, דפים, תמונות, אייקונים, מלל, נתונים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, לוגואים, פטנטים, סימנים גרפיים, סודות מסחריים, רעיונות העומדים בבסיס האתר ו/או השירות וכיו"ב הינם קניינה הבלעדי של "GYcollection" ו/או בעליה וכל שימוש שאינו מורשה בו על ידי המשתמש/גולש או צד ג' אחר מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין, אסור ודורש אישור או רשיון מתאים בכתב מ "GYcollection" בדרך שתקבע מפעם לפעם.

המשתמש/גולש מצהיר כי ידוע לו שהוא אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשדר, להעביר, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירה נגזרת ו/או כל פעולה אחרת שום חומר הקשור ל "GYcollection" ו/או הנגזר ממנו -מעבר לפעולות המותרות באתר.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל המידע, נתונים, תכנים, פרטים ו/או כל חומר אחר המוזן או המועלה על ידו ל "GYcollection" במסגרת השימוש, הינם באחריותו הבלעדית והוא מצהיר בזאת שהוא רשאי לעשות כן בכל הנוגע לזכויות קניין רוחני בתכנים ו/או לוגואים ו/או תמונות ו/או בכלל והם אינם באחריות "GYcollection" ו/או מנהליו ו/או בעליו, ועל המשתמש מוטלת האחריות הבלעדית והמלאה לוודא כי הם אינם מפרים זכויות כלשהן.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל הפרה, ישירה או עקיפה, על ידי המשתמש או על ידי צד ג' מטעמו או מטעם אחר, בכוונה או ברשלנות, הינם אסורים בהחלט ועלולים לגרום לאתר, מנהליו, בעליו, עובדיו, ספקים הקשורים עמו או צד ג' מטעמם נזקים שונים ורבים. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות באופן מיידי, עם דרישה ראשונה, את "GYcollection" ו/או נושאי משרה ו/או בעליו ו/או מי מטעמו בגין כל נזק או הוצאה שתגרם כאמור.

המשתמש מצהיר הוא מעניק לאתר, זכות לעשות כל שימוש בחומרים המועלים על ידו לאתר, לצורכי שיווק, פרסום, הצגה לצורך דוגמאות וזאת במסגרת האתר, פייסבוק, אינסטגרם ו/או בכל מדיה אחרת לשיקול דעתו הבלעדי של האתר. במידה והגולש אינו מעוניין להעניק זכות זאת לאתר, הוא מתבקש להודיע זאת באופן ברור במסגרת הזמנתו.

המשתמש מצהיר כי בשימוש ב "GYcollection" הוא מוותר מראש על כל דרישה באמצעותו או מי מטעמו

לתמלוגים ו/או תמורה מ "GYcollection", בעליה, מנהליה ועובדיה.

אחריות ושיפוי

המשתמשים מצהירים כי ידוע להם כי בשימוש באתר ו/או בפלאטפורמות נלוות, הם עשויים להיחשף לפרסומות לרבות הצעות עסקיות, פרסומים כלליים, הצעות להנחות ו/או מבצעים ספונטאניים. "GYcollection" רשאית להוסיף ולשנות פרסומות ו/או הצעות עסקיות אלו כראות עיניה בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה כנגדה בעניין זה.

מידע, מוצרים, פרסומים, הנחות, הטבות וכו' ב "GYcollection" לא יהווה המלצה ו/או הנחייה ו/או שידול מצד "GYcollection" ביחס לטובין או השירותים המפורסמים בו. "GYcollection" אינה נושאת באחריות כלשהי לנכונות המידע, הפרסומים, פרסומות, הצעות עסקיות וכו' ועל המשתמש לוודא תנאים אלו ישירות מול המפרסם. בעניין זה הרי שבעליה ו/או מנהליה ו/או מפעילה ו/או עובדיה אינם נושאים באחריות כלשהי למודעות שכאלה, מוצרים, תכנים ובכלל.

"GYcollection" אינה מתחייבת לפרסם ו/או להעלות מידע או מוצרים כלשהם לרבות פרסומים, מודעות, הצעות עסקיות או תכנים כלשהם והיא יכולה להסירם באופן עצמאי ועל בסיס שיקול דעתה הבלעדי. המפרסמים, הגולשים ו/או המשתמשים מוותרים מראש על כל טענה בעניין זה.

"GYcollection" רשאית להסיר ו/או להוסיף תכנים, פיטצ'רים, הגבלות, תכונות, וכל פעולה אחרת שתוסיף או תשנה את נראות השימוש, הפעלתו, דרך פעולתו ובכלל – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בנוסף, מפעילי ו/או בעלי "GYcollection" אינם מתחייבים התחייבות כלשהי לגבי פרק הזמן בו יפעל האתר ו/או מה מן השירותים המוצעים בהם, המוצרים, כמויות, איכויות, מחירים, צבעים, כפי שהם כיום או בכל מתכונת אחרת, לעמוד לרשות המשתמש. המשתמש עושה כן על אחריותו בלבד.

המשתמשים, גולשים, מפרסמים או מי מטעמם מצהירים כי בשימוש כלשהו ב "GYcollection", הם מוותרים מראש על כל טענה בדבר בעלות ו/או זכויות כלשהן ו/או תמורה כלשהי מסוג וממין כלשהו שהם עשויים לקבל בקשר עם העלאת תכנים ו/או ביצוע פעולות כלשהן ו/או בכלל במסגרת  "GYcollection".

בכל מקרה, המשתמש ו/או הגולש ו/או מי מטעם משחררים את "GYcollection", מנהליה, בעליה ו/או עובדיה מכל אחריות ישירה ו/או עקיפה לכל נזק שהוא שעשוי להיגרם או שנגרם להם כתוצאה משימוש כלשהו "GYcollection" לרבות המוצרים השונים שיקבל באמצעותו.

המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את מפעילי "GYcollection", בעליו ומנהליו מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק שייגרם להם בקשר לשימושו באתר, לרבות כל מעשה או מחדל מצידו – זאת בניגוד לכל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה.

סודיות ופרטיות

"GYcollection" מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה ובאופן סביר, לשמור על סודיות ופרטיות פרטי המשתמשים שנמסרו בעת ההרשמה ל "GYcollection".

במידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, או בכל דרך אחרת, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "GYcollection" ו/או מנהליו ו/או בעליו.

"GYcollection" שומרת לעצמה את הזכות לאסוף לצרכיה נתונים רלוונטיים אודות שימוש של המשתמשים ב "GYcollection" כולל שמות, דפים שנצפו, מוצרים מועדפים, רכישות קודמות, תחומי ונושאי עניין, פיתוח ושיפור השירות.

"GYcollection" תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

"GYcollection", או מי מטעמה, שומרת לעצמה הזכות לפנות למשתמש בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר הצעות לשיפור שירות, טיפים, מבצעים, הצעות, מוצרים, נושאי עניין חדשים וכיו"ב.

 בעניין זה- מתן פרטיו האישיים של המשתמש ל "GYcollection" ו/או הרשמה לאתר יהווה הסכמה לעניין סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב 1982, ויאפשר ל "GYcollection" ו/או מי מטעמה לשלוח למשתמשים דברי פרסומת. הגולש מוותר מראש על טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר בקשר ל"דואר זבל" ו/או "ספאם" והוא מוזמן לפנות אליה בכל בעיה ו/או תלונה בעניין זה.

כללי

 ל "GYcollection" ו/או בעליה תעמוד הזכות להמחות את זכויותיהם ו/או חובותיהם על-פי תקנון זה ו/או ב   "GYcollection"עצמה לכל צד שלישי באשר הוא, ללא הודעה כלשהי למפרסמים, משתמשים, גולשים או מי מטעמם.

 כל המידע המופיע ב "GYcollection" לרבות בתקנון זה, לרבות, אך לא רק, בעיצוב האתר, מחירים, מוצרים, שירותים, פרסומים וכל הקשור ל "GYcollection" ו/או לשירות המוצע בה נתון לשינויים מפעם לפעם, בלא כל הודעה מראש למשתמשים – זאת על פי שיקול דעת בלעדי של "GYcollection" ו/או בעליה.

באחריות המשתמש ו/ו הגולש להתעדכן מפעם לפעם בנוסח התקנון העדכני.

 לביהמ"ש המוסמך בעיר תל-אביב יפו (מדינת ישראל) תהיה הסמכות הבלעדית בכל סכסוך בקשר לשימוש "GYcollection" ו/או לתנאי תקנון זה.